Demo, testmiljöer och testbäddar

Via projektet Gröna kluster har det tagits fram en rapport över Sveriges testbäddar och demoanläggningar riktade mot livsmedelskedjan i uppdrag av Landsbygdsnätverket. Här finner du information om deras nuvarande tjänster, erbjudanden och deras geografiska placering. Rapporten är framtagen av Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden och Ola Albrektsson från AgroÖrebro.

Ta del av hela rapporten – Nationell kartläggning testbäddar och demoanläggningar

Under denna kartläggning identifierades 70 anläggningar. En tydlig koncentration av dessa anläggningar finns i Skåne och Västra Götalands län. Många av dessa anläggningar erbjuder en mängd olika tjänster, vilket innebär en omfattande kompetensbas i Sverige.

 

Demo- och testbäddar 2023 – Gröna kluster