Hållbarhet

Halland och omvärlden står inför en rad utmaningar inför framtiden. I vårt innovations- och utvecklingsarbete arbetar vi för att bidra till lösningar inom alla dessa utmaningar. Det kan vara i det stora och i det lilla.

Vi arbetar för att konkurrenskraften i företagen i Halland stärks på ett hållbart sätt. Ekonomisk, Social och Ekologisk hållbarhet blir i detta sammanhanget hygienfaktorer i utvecklingsarbetet. Allting vi gör samverkar mot hållbara utvecklingsinsatser.

Direkta exempel på detta kan vara nya produkter av sidoströmmar från livsmedelsproduktion (cirkulär ekonomi), ny teknik för livsmedelsproduktion (digitalisering, odlingsteknik, biologiska funktioner), nya företagsmodeller (jämställdhet och risk), förnybar energi (solenergi, biogas) med mera.

Läs mer om de globala målen.

Läs mer om Halland ställer om – för klimatsmarta affärer och stärkt konkurrenskraft.