Kompetensutveckling

 

Vi erbjuder under frukostseminarier och föredrag på Agrocenter och Lilla Böslid. Den återkommande Framtidsdagen i januari är numera en självklar del av vårt erbjudande. Se aktuella datum i vår kalender.

Föredrag och seminarier

Vi har möjlighet att hålla föredrag/delta i seminarier eller liknande utifrån vår kunskapsbas. Det kan gälla ämnen inom till exempel:

  • Yrkesmässig trädgårdsproduktion
  • Växthusdrift
  • Biogasproduktion
  • Biologisk mångfald såsom pollinering och samspel vilda växter – nyttoväxter
  • Vattenhushållning
  • Miljöfrågor och miljöberäkningar
  • Svensk nötodling
  • Ekologisk produktion
  • Viltfrågor i odlingslandskapet

 

Kontakta oss för erbjudande och prisuppgifter.

 

 

Innovationsstöd