Aktuellt

Vi arbetar ständigt med att hitta nya utvecklingsprojekt som är till nytta för den gröna näringen i Halland. Har du en projektidé som du skulle vilja att vi tog oss an? Hör gärna av dig till oss.

På denna sidan samlar vi aktuella utvecklingsarbeten och nyheter som rör den gröna näringen.

 

Jippie Jobb!

Attraktiva arbetsgivare skapar en välmående bransch! I satsningen “Jippie Jobb!” vill Hallands Matgille utveckla måltidsturismbranschen att bli mer attraktiv och konkurrenskraftig. 

Läs mer om Jippie Jobb

Skörda lika – för jämställdhet inom gröna sektorn

Antalet kvinnliga lantbrukare ökar stadigt, samtidigt som det finns utmaningar i jämställdhetsfrågorna. Hushållningssällskapet har initierat ett projekt med fokus på att öka jämställdheten i de gröna näringarna, brett i hela branschen.

Läs mer om Skörda lika

Energismart 2.0

Energismart är ett stöd för små och medelstora företag i Halland där företag kan få hjälp med att skapa överblick på energianvändningen och få förslag på hur energin kan användas på ett smartare sätt.

Läs mer om Energismart 2.0 på tek.se

Från vaggan till graven

”Från vaggan till graven” är en orsaks- och konsekvensanalys av ojämställdhet och ojämlikhet i Halland. Analysen genomfördes första gången 2018. Rapporten 2021 är den första uppdateringen sedan starten.

Läs rapporten Från vaggan till graven

Yrkesprognos gröna näringar

Yrkesprognos gröna näringar

Läs rapporten Yrkesprognos – gröna näringar som är en sammanställning över efterfrågan, pension och rekrytering fram till 2025 för Hallands län.

Resultaten i rapporten baseras på prognoser för sysselsättning, branscher och yrken och ger en väl underbyggd indikation på vad som är att vänta under de närmaste åren, inte en slutlig sanning.

Läs rapporten i sin helhet

Kompetenskoncept för nyanlända

Det behövs en förenklad väg till arbete för nyanlända från Ukraina. Kompetensutveckling riktad mot nyanlända inom primär- och livsmedelsproduktion, samt erfarenhetsutbyte mellan nyanlända och erfarna halländska primär- och livsmedelsproducenter, det är fokus i detta projekt som avslutades i december 2023.

Ta del av resultaten från projektet Kompetenskoncept för nyanlända

Odling och mångfald

Hur kombineras rationellt jordbruk och livsmedelsproduktion med ökad biologisk mångfald? Hushållningssällskapet Halland har beviljats medel för ett projekt om livsmedelsproduktion och biologisk mångfald från Bertebos stiftelse. Ett projekt som löper över tre år och involverar flera delar av Hushållningssällskapet Hallands verksamhetsområden.

Läs mer om projektet Odling & Mångfald

VILL(T)SAM

Hushållningssällskapet Halland ska, tillsammans med Flox Robotics, Högskolan i Halmstad innovation AB, LRF Halland, Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och Jägareförbundet i Halland, hitta former för att kunna minska viltskador från fågel och hur skadorna kan dokumenteras, med stöd av drönarteknik.

Läs mer om VILL(T)SAM

Ull

Ull som resurs 2.0

En fortsättning på projektet Ull som resurs – ett samarbetsprojekt i Halland för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som destrueras. Målet nu är att utveckla en mer resurseffektiv hantering av ullen för en hållbar fårproduktion, men också stärka ullens betydelse som råvara och materialval i olika produkter.

Läs mer om Ull som resurs 2.0

Hållbarhetsanalys av svensk ull