Aktuellt

Vi arbetar ständigt med att hitta nya utvecklingsprojekt som är till nytta för den gröna näringen i Halland. Har du en projektidé som du skulle vilja att vi tog oss an? Hör gärna av dig till oss.

Kompetenskoncept för nyanlända

Det behövs en förenklad väg till arbete för nyanlända från Ukraina. Kompetensutveckling riktad mot nyanlända inom primär- och livsmedelsproduktion, samt erfarenhetsutbyte mellan nyanlända och erfarna halländska primär- och livsmedelsproducenter, det är fokus i detta projekt.

Läs mer om Kompetenskoncept för nyanlända

Läs nyheten om Igor från Ukraina som arbetar på ett lantbruk utanför Varberg

Odling och mångfald

Hur kombineras rationellt jordbruk och livsmedelsproduktion med ökad biologisk mångfald? Hushållningssällskapet Halland har beviljats medel för ett projekt om livsmedelsproduktion och biologisk mångfald från Bertebos stiftelse. Ett projekt som löper över tre år och involverar flera delar av Hushållningssällskapet Hallands verksamhetsområden.

Läs artikeln ”Hushållningssällskapet Halland startar projekt om livsmedelsproduktion och biologisk mångfald”

VILL(T)SAM

Hushållningssällskapet Halland ska, tillsammans med Flox Robotics, Högskolan i Halmstad innovation AB, LRF Halland, Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och Jägareförbundet i Halland, hitta former för att kunna minska viltskador från fågel och hur skadorna kan dokumenteras, med stöd av drönarteknik.

Läs mer om VILL(T)SAM

Ull

Ull som resurs 2.0

En fortsättning på projektet Ull som resurs – ett samarbetsprojekt i Halland för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som destrueras. Målet nu är att utveckla en mer resurseffektiv hantering av ullen för en hållbar fårproduktion, men också stärka ullens betydelse som råvara och materialval i olika produkter.

Läs mer om Ull som resurs 2.0

Hållbarhetsanalys av svensk ull