Samarbeten

Gröna Halland har kontakter och relationer i Halland, i Sverige och i andra länder. Vi har nu även en fast punkt i Århus på Agro Food Park genom Hushållningssällskapet Halland nära SEGES och Food & Biokluster Denmark. Det ger oss omedelbar tillgång till danska samarbeten. Platsen delar vi med RISE och Agroväst som vi också samarbetar med.

Vill du vara del av våra samarbeten – tveka inte att ta kontakt med oss

Livsmedelsprogram Halland

Livsmedelsprogram Halland är ett regionalt initiativ till den nationella livsmedelsstrategin. I Livsmedelsprogrammet jobbar vi tillsammans för att bilda en stark regional livsmedelskedja och positionera oss som ett matlän i framkant. Arbetet är en pågående dialogprocess.

Besök livsmedelsprogramhalland.se för mer information.

Kluster i Sverige

Gröna kluster utgör centrala knutpunkter för regioners kompetens- och utvecklingsinitiativ och är överbryggande mellan akademisk forskning och näringslivet på regional och lokal nivå. Etableringen har sitt ursprung i behovet av att främja innovation, affärsutveckling och teknologisk utveckling inom gröna näringar på regional nivå.

Genom att agera som nav för samarbete och kunskapsutbyte möjliggör de gröna klustren en kontinuerlig ström av ny information, erfarenheter och affärskontakter för de lokala företagen.

Landsbygdsnätverket driver ett projekt i samarbete med nitton av Sveriges gröna kluster. Idéen är att öka samverkan och utbytet mellan alla gröna kluster. Genom att arbeta för ökad kunskap och effektivitet i de gröna klustren skapas också bättre förutsättningar för att öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen. Läs mer om Landsbygdsnätverkets projekt.