Samarbeten

Gröna Halland har kontakter och relationer i Halland, i Sverige och i andra länder. Vi har nu även en fast punkt i Århus på Agro Food Park nära SEGES och Food & Biokluster Denmark där vi också är medlemmar. Det ger oss omedelbar tillgång till danska samarbeten. Platsen delar vi med RISE och Agroväst som vi naturligtvis också samarbetar med.

Vill du vara del av våra samarbeten – tveka inte att ta kontakt med oss

Läs mer på Landsbygdsnätverkets webbplats om Gröna kluster i Sverige.

Livsmedelsprogram Halland

Livsmedelsprogram Halland är ett regionalt initiativ till den nationella livsmedelsstrategin. I Livsmedelsprogrammet jobbar vi tillsammans med att bilda en stark regional livsmedelskedja och positionera oss som ett matlän i framkant. Arbetet är en pågående dialogprocess.

Besök livsmedelsprogramhalland.se för mer information.