Innovationsstöd

Du som har en idé som du vill utveckla – tveka inte att kontakta oss även om du inte har tänkt ut alla svar än. Vi stödjer dig i din idéutveckling.

Du får ett initialt möte med ett kunskapsstöd. Om bedömningen är att idén är hållbar får du tillgång till nätverk och kontakter, stöd i att se över finansieringsmöjligheter och eventuellt vidare stöd i att utveckla din idé.

Företagslots i de halländska kommunerna

Vill du komma i kontakt med företagslotsen i din kommun? Via länkarna nedan hittar du kommunernas webbplatser och deras information till dig som företagare.