Finansiering

Ofta behövs hjälp och finansiellt stöd för att utveckla idéer och innovationer. I det offentliga stödsystemet finns en rad möjligheter till finansiering. Man kan i huvudsak dela in pengar i tre spår:

  • Medel för företag
  • Medel för samarbeten
  • Medel för forskning

En del av de medel som finns, görs tillgängliga i en kombination av målgrupper och samarbetskrav.

Pengar görs oftast tillgängliga på två sätt:

  • Genom upphandling
  • Genom ansökningsförfarande och då ibland genom utlysningar som är tidsbestämda.

Finansiering i Halland och nationellt

Ofta behövs ekonomiskt stöd för att utveckla idéer och innovationer. I filmklippet beskrivs de olika möjligheterna till finansiering regionalt och nationellt.

Vad Almi erbjuder

Magdalena Johansson är VD på Almi. I filmklippet berättar hon mer om vad Almi kan erbjua företag inom gröna näringarna.