Arena Grön tillväxt är Gröna Halland

”Arena Grön Tillväxt” har blivit ”Gröna Halland”. Hushållningssällskapet Halland fokuserar om och har tagit på sig rollen som ”dragare” i utvecklingen av gröna näringar och grön cirkulär ekonomi i Halland. Vill du vara med och stödja företagen och bidra till utvecklingen? – kontakta oss!

Hushållningssällskapet Halland
Lilla Böslid 146
305 96 Eldsberga

Telefon: 035-465 00

E-post: gronahalland@hushallningssallskapet.se