Hushållningssällskapet Halland har initiativet att stärka och bygga ut ett grönt kluster i Halland. Klustret är en plattform, en tjänst och ett samarbete för att stärka företagen och öka innovationskraften inom jord, skog och vatten. Livsmedel, fossilfri energi, vattenförsörjning och cirkulära material produceras till stor del på landsbygden men konsumeras i staden. Samverkan Stad – Land är grundläggande för att lyckas utveckla mot en hållbar framtid. Vi förmedlar kunskap och kompetens ut i företagen.

Följ gärna Gröna Halland på Facebook för att få den senaste information om vår verksamhet.

Innovationsstöd

Utveckling av landsbygdens företagare

Kompetensutveckling

Kurser, utbildningar och föredrag

 

Aktiviteter

Hitta aktuella aktiviteter i kalendern

 

Lilla Böslid – Eldsberga

Konferens, fest & möteslokaler

 

Agrocenter – Falkenberg

Företagshotell och möteslokaler

Om Gröna Halland

Läs mer om Gröna Halland

 

Samarbeten

Coompanion
TEK Kompetens