Välkommen till Gröna Halland! 

Vi bygger ut ett grönt kluster i Halland. 

 

Välkommen till Gröna Halland!

Vi bygger ut ett grönt kluster i Halland. Kontakta oss gärna.

Hushållningssällskapet Halland har initiativet att stärka och bygga ut ett grönt kluster i Halland. Klustret är en plattform, en tjänst och ett samarbete för att stärka företagen och öka innovationskraften inom jord, skog och vatten. Livsmedel, fossilfri energi, vattenförsörjning och cirkulära material produceras till stor del på landsbygden men konsumeras i staden. Samverkan Stad – Land är grundläggande för att lyckas utveckla mot en hållbar framtid. Vi förmedlar kunskap och kompetens ut i företagen.

Följ gärna Gröna Halland på Facebook för att få den senaste information om vår verksamhet.

Kalender

Hitta aktuella aktiviteter i kalendern

 

Aktiviteter

Aktiviteter för den gröna näringen

 

Innovationsstöd

Utveckling av landsbygdens företagare

Mötesplatser

Konferens och möten

 

Finansiering

Hitta möjligheter till finansiering

Om Gröna Halland

Läs mer om Gröna Halland

 

Samarbeten

Coompanion
TEK Kompetens
Lokalt ledd utveckling Halland

Gröna näringarna i Halland

%

Andel åkermark i Halland

%

Vanligaste grödan i Halland är vall

%

Andelen produktiv skogsmark

Totalt 1984 km vattendrag i Halland